+31 (0)613 757 900 jed@lesvoletsbleus.nl
Selecteer een pagina

huurvoorwaarden

Heeft u vragen en/of opmerkingen, aarzel niet met ons contact op te nemen!

Les Volets Bleus
Colombeyrolles, St. Theodorit

Algemene informatie

1. Reservering
Na ontvangst van uw reserveringsaanvraag (per mail, post of telefonisch), ontvangt u binnen enkele dagen de bevestiging. U ontvangt van ons tevens de factuur voor het totale boekingsbedrag. Nadat wij de daarop vermelde aanbetaling op tijd hebben ontvangen, is de reservering definitief.

2. Huurperiode
De huurperiode is minimaal 1 week en gaat in op de eerste zaterdag om 16.00 uur en eindigt de laatste zaterdag om 10.30 uur.

3. Betaling
De aanbetaling bedraagt 30% van het totale huurbedrag. Het restant van de huursom dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. Bij reserveringen binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode dient de totale huursom direct na ontvangst van de factuur te worden voldaan. De totale huursom dient in elk geval te zijn voldaan voor dat het vakantiehuis kan worden betrokken.

4. Waarborgsom
Voor het gebruik van het vakantiehuis dient een waarborgsom te worden betaald van 250 euro. Deze waarborgsom dient eveneens uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. Binnen 5 dagen na uw vertrek ontvangt u dit bedrag terug door storting op uw rekening na aftrek van eventueel te betalen kosten (breuk of beschadiging).
Het normaal gebruik van gas, water en elektra is bij de prijs inbegrepen.

5. Annulering
Bij annulering, schriftelijk gedaan tot 2 maanden voor de huurdatum, ontvangt u 50% van het betaalde reserveringsgeld retour. Voor het overige dient u zelf eventueel een annuleringsverzekering af te sluiten.

6. Schoonmaak
Wij verwachten dat u het huis in dezelfde schone staat zult achterlaten als dat u het heeft aangetroffen, tenzij u door ons de schoonmaak laat verzorgen. In dit geval dient u wel te zorgen voor een schoon aanrecht en een bezemschone vloer.

7. Huisdieren
Het meenemen van 1 huisdier is toegestaan (melden bij reservering). Omdat er na uw verblijf extra schoonmaak en desinfectie nodig is vragen we hiervoor een vergoeding van 10 euro per week. Ook dient het erf schoon van uitwerpselen achtergelaten te worden. Meerdere huisdieren alleen na toestemming.

8. Maximaal aantal personen
Het maximum aantal personen van de betreffende woning mag niet overschreden worden, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen met de verhuurder, hetgeen met meerkosten gepaard kan gaan.

9. Controle inventaris
Direct na aankomst dient de huurder de inventaris te controleren op aanwezigheid, op goed functioneren en/of aanwezige schade. Indien binnen 24 uur na aanvang van de huurperiode geen melding van onjuistheden is gedaan, wordt aangenomen dat alles in orde bevonden is en is de huurder vanaf dat tijdstip verantwoordelijk voor deze inventaris.

10. Aansprakelijkheid
Tijdens het verblijf is de huurder aansprakelijk voor de woning, de inrichting en alle zaken die tot het gehuurde object behoren en dient tegen zo’n aansprakelijkheid verplicht verzekerd te zijn middels een W.A. verzekering. Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid aanvaarden voor schade en ongemakken in welke vorm en door welke oorzaak dan ook ontstaan, voor de huurder en anderen die zich in of bij het gehuurde huis bevinden.